”Cercetătorii bibliotecii lui Ion I. C. Brătianu vor găsi într-însa o mare diversitate de cărți, dovadă a vastei sale culturi și a interesantului său eclectism. Dar fără îndoială că ceea ce predomină sunt cărțile de istorie și, îndeosebi, cele ce se referă la trecutul neamului nostru. Colecția aceasta, în unele privințe mai bogată și mai completă chiar decât colecția Academiei Române, a fost începută de Ion Brătianu, în marea lui dragoste de a cunoaște originea și viața zbuciumată a țărilor române și continuată apoi de fiul său, Ionel, întâi dintr-un sentiment de filială pietate și, pe urmă, din interesul tot mai viu și tot mai pasionat ce el însuși purta istoriei noastre, manifestațiunilor politice, culturale și sociale ale acestui obidit popor.” (I. G. Duca, Portrete și amintiri, pag. 59, 60)